Educţie pentru dezvoltare durabilă

Termenul „dezvoltare durabilă“ reprezintă imaginea recunoscută internaţional cu privire la viitorul comunităţii noastre mondiale. Teme importante precum cultura, socializarea şi potenţialul economic, trebuie să fie un suport şi să protejeze mediul.

 

Link-uri:

 

Educaţie pentru dezvoltare durabilă

Educaţia pentru dezvoltare durabilă cuprinde procese educaţionale, cere oamenilor să recunoască problemele prezentului şi ale viitorului, să le evalueze şi să participle la etapele de dezvoltare şi de construcţie a unei concepţii de viitor. “Durabil” însemnă sub acest aspect că generaţia de azi şi cele viitoare să aibă acces la resurse pe care să le folosească la satisfacerea propriilor necesitati.

Acest tip de procese necesită în mare măsură introducerea de metode participative. În acest fel abilităţile oamenilor facilitează un angajament responsabil.

 

Educaţia pentru dezvoltare durabilă cuprinde temeprecum ecologia, economia, componenta sociala precum şi al unei perspective globale. În acest domeniu important sunt necesare structuri de cooperare cu instituţii şi iniţiative din domenii diferite.

Ţelul pentru dezvoltare durabilă este ca indivizii să deprindă competenţe pentru a proiecta viitorul în ideea unei dezvoltări durabile.

În acest context joacă un rol important elemente raţionale, emoţionale, dar şi componenţi comerciali, precum si îmbunătăţirea capacităţii de discernământ.

Un amplu mod de abordare pentru legarea competenţelor cu conceptul de dezvoltare durabilă, a fost dezvoltat şi formulat sub conceptul de "proiectare a competenţelor" de Gerhard Haan (2008). „Prin componente înrudite au fost dezvoltate în Germania sub conceptul de proiectare a competenţelor, abilitatea, cunoştinţe despre dezvoltare durabilă şi recunoaşterea problemelor care nu se înscriu în conceptul de dezvoltare durabilă. Aceasta înseamnă din punct de vedere al analizei actuale şi al studiilor despre viitor, se întâlnesc consecinţe despre dezvoltarea ecologică, economică, socială, dar şi politic-democrată sau culturală în a lor dependenţă fluctuantă şi se iau şi se întocmesc decizii în acest sens şi care individual, în comun şi politic pot fi implementate individual...” Conceptul de proiectare a competenţelor se bazează pe 12 sub-competenţe:

 1. Dezvoltarea şi intergrarea de noi cunoştinţe
 2. Privind în perspectivă analizarea şi aprecierea dezvoltării
 3. Câştigarea şi negocierea cunoştinţelor interdisciplinare
 4. Identificarea şi punerea în balanţă a riscurilor, a primejdiilor
 5. Posibilitatea negocierii comune pe alte planuri
 6. Analizarea conflictului creat între obiective prin strategii de acţiune
 7. Posibilitatea participării la procese decizionale colective
 8. Posibilitatea motivării de sine şi a altora, pentru a deveni mai activi
 9. Propria imagine conducătoare, precum şi reflecţii cu privire la ceilalţi
 10. Proiecţia dreptăţii ca proces decizional cu posibilitatea folosirii bazelor de negociere
 11. Capacităţi de planificare şi negociere proprii
 12. Capacitatea empatizarii cu cei de langa noi